Zastupitelstvo

starosta:Václav Němeček (tel. 602 141 251)
místostarosta:Jan Haas (tel. 607 989 884)
členové:Jaroslava Fejfárková
Antonín Hoffmann
František Maroušek
Lukáš Simák
Hana Šavlíková

Kontrolní výbor

předseda:Antonín Hoffmann
členové:Jiří Koutník
František Maroušek

Finanční výbor

předseda:Lukáš Simák
členové:Karel Hoffmann
Lenka Koutníková